SörFin 333

SörFin har provat på terränghinder i Karlslund.